HSE

Voor alle bedrijven binnen de Plasticon Composites groep geldt dat gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onderaannemers en overig personeel van vitaal belang zijn. Ons doel is geen ongelukken te hebben. Gezondheid en veiligheid is één van de kernwaarden van ons bedrijf. We hebben een uitgebreide HSE strategie ontwikkeld. Het senior management zet zich in om ervoor te zorgen dat alle medewerkers beseffen en verantwoordelijk zijn voor alle zaken met betrekking to gezondheid en veiligheid. Veiligheid is een ieders verantwoordelijkheid en wij moedigen ieder aan om hiervoor zorg te dragen.

Omdat Plasticon Composites wereldwijd actief is, is het ons streven om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving. Plasticon Composites heeft geïnvesteerd in de productielocaties en mobiele fabrieken wereldwijd zodat alle apparatuur voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en een veilige werkplek wordt gecreëerd.

Het is ons streven om voortdurend ons beleid aan te passen aan de veranderingen in de wetgeving en normen door verbeteren in onze kennis en techniek. Door onze medewerkers voortdurend  te scholen en te wijzen op gezondheid en veiligheid, overtuigen wij hen van de importantie en directe voordelen van het naleven van veiligheidsregels. Deze benadering maakt het mogelijk om goed samen te werken  en risico’s  te voorkomen of te verminderen, wat leidt tot het succes van de onderneming.

Alle bedrijven van de Plasticon Composites Group voldoen aan de regels van lokale of internationale organisaties en normen waaronder VCA, SRO, NEN, OHSAS 18001.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met de afdeling KAM van Plasticon the Netherlands BV:

Tel: +31(0)88 - 85 84 923